Plads til din reklame
Vi har også plads til dit reklamebanner - for yderligere oplysninger kontakt os her..

Hvilken papegøje skal jeg vælge?

Vi hører ofte spørgsmål om hvilken art papegøje, en ny ejer skal vælge. Det kan vi naturligvis ikke svare på, da ingen kan bestemme, hvilken type fugl der passer til andre mennesker. Men vi vil her komme med nogle ting, som du kan tænke over, når du skal vælge hvilken fugl, der passer til dig, dit hjem og din tilværelse. 

Men inden du går i gang med at afklare hvilken papegøje, der passer til dig, bør du som det første stille dig følgende spørgsmål:

1. Har jeg tiden? En papegøje uanset art kræver din tid hver eneste dag – flere timer hver dag! Hvis du ikke giver den tid udenfor buret, vil den mistrives og udvikle problemadfærd.

2. Har jeg lysten? En papegøje uanset art vil kræve din opmærksomhed hver dag, og man kan nærmest sammenligne en papegøje med et 2-årigt barn med særlige behov, hvilket fortsætter år ud og år ind. Så du skal være opmærksom hele tiden, når papegøjen er ude af buret, så du kan forhindre ulykker og at den kommer galt af sted. Den tid, I har sammen, skal være kvalitetstid, hvor du og din papegøje gør ting sammen – f.eks. kæl og træning.

3. Har jeg pladsen? En papegøje kræver plads til at kunne flyve, og naturligvis kræver de store papegøjer med deres enorme vingefang væsentligt mere plads end de små.

4. Har jeg råd? At holde papegøjer på en ordentlig måde kræver penge. Udover udgiften til selve papegøjen og et stort bur, vil der være løbende udgifter til legetøj, foder, specielt fuglelys, dyrlægeregninger etc. etc.

5. Hvor er jeg på vej hen i mit liv? Er du ung og har lyst til at komme ud at rejse? Tænker du på at få børn? Er du tit på forretningsrejser, eller har du ofte overarbejde udenfor hjemmet? Eller er der andre forhold i din tilværelse, der gør, at du ofte er/vil være hjemmefra? Hvis ja, vil det være en god idé at vente med at få en papegøje til bagefter disse omvæltninger i dit liv. En papegøje lever i mange, mange år, og dens trivsel hænger uløseligt sammen med ejerens evne og lyst til at give den det liv, den fortjener.

Hvis du efter at have tænkt over disse spørgsmål stadig gerne vil have en papegøje, vil vi her komme med nogle karakteristika for nogle af de mest populære tamfugle i Danmark.

Allerførst vil vi sige, at der hos alle arter – fra de helt små (som f.eks. undulater og nymfeparakitter, som altså også tilhører gruppen af papegøjer) til de helt store (som araer og kakaduer) – er mange gode egenskaber. I denne artikel vil vi dog primært fremhæve de negative, som jo er de egenskaber, vi bør tænke mest over, da det er dem, der vil være sværest at håndtere og leve et langt liv med.

Og lad os lige dvæle et øjeblik ved ”et langt liv”, for det skal tages helt bogstaveligt! Det første, man skal gøre sig klart, er, at papegøjer er dyr, som potentielt kan blive meget gamle (De store kan blive et godt stykke over 50 år). Derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer, om man vil kunne tilbyde et godt liv til en papegøje i de næste mange, mange år, og det er også vigtigt at overveje, hvad der skal ske med papegøjen, når man ikke selv er på denne jord længere.

Vi vil også pointere, at der er tale om forskellige arter, så man kan ikke blot tale om størrelser. F.eks. er amazoner og gråpapegøjer rimeligt samme størrelse, og de er begge kategoriseret som ”mellemstørrelse”, når man f.eks. skal købe pinde og legetøj til dem, men de stammer fra to forskellige kontinenter (amazonen fra Sydamerika og gråpapegøjen fra Afrika), og de har forskellige egenskaber, personligheder, kropssprog osv. Så den ene er ikke en afart af den anden, som man ser hos hunde og katte. Der er hos papegøjer tale om selvstændige arter, hvilket også er værd at huske, hvis man ønsker at have forskellige arter sammen.

Det er også vigtigt at slå fast, at der indenfor samme art kan være store forskelle fra fugl til fugl. Så hvis vi skriver, at en bestemt art kan være støjende, så kan der godt være ejere af den art, som siger: ”Det passer ikke på min fugl!”. Men generelt passer det på arten, og det er det, vi tager udgangspunkt i. Køber du din fugl som unge, vil adfærden heller ikke være tydelig endnu. De fleste papegøjeunger er nemme, stille, rolige og blide og kan håndteres af alle, mens de er små, men mange af dem bliver ”rigtige” papegøjer, når de vokser til. Det er den voksne papegøjes adfærd, vi her vil informere om:

De store araer

De store araer (som f.eks. den blå gule ara) stammer fra Sydamerika. De kan forventes at blive minimum 50 år, og de vejer omkring 900-1200 gram.

De er støjende, og hvis de virkelig går til den, kan de høres flere kilometer væk. De skriger ikke hele tiden (med mindre deres mennesker har lært dem det!), men de kan godt komme med korte periode med højlydt skrigeri i løbet af dagen.

Derudover har araer et stort næb med en enorm kraft, og de er i stand til at ødelægge nærmest hvad som helst med de næb. Om det er dørkarme, der skal bruges rå muskelkraft til, eller om det f.eks. er en fjernbetjening, der skal skilles ad i atomer, er ligegyldigt. En ara kan destruere alt, og de kan gøre det på rekordtid.

Araer er også gode til at komme med udfald for at skræmme, og så er det altså et stort næb, de har. Så hvis du bange for en aras næb eller let lader dig skræmme, skal du ikke have en ara.

De store kakaduer som f.eks. Moluk og Alba

Kakaduerne stammer fra Australien og Indonesien. De kan forventes at blive 60 år, og de vejer omkring 600-1000 gram, hvor Molukken er den største.

Kakaduerne er langt de sværeste fugle at holde i fangenskab, og for de allerfleste mennesker er kakaduerne så stor en mundfuld, at det ender galt. Dette skyldes, at kakaduerne er utroligt intelligente, men også utroligt krævende, og de har en tendens til at blive alt for afhængige af deres ejere, med mindre ejeren forstår dette og arbejder på at ændre det for fuglens skyld. Desværre er der mange, som vælger at få en kakadue, netop fordi den af natur bliver så afhængig, og hvis det er tilfældet, opmuntres kakaduen til at blive enormt afhængig. Det vil medføre nærmest uovervindelige adfærdsproblemer, når kakaduen bliver kønsmoden. Når det sker, kan de fleste ikke håndtere kakaduen længere, og vi ser derfor igen og igen, at man forsøger at komme af med sin kakadue, som ofte ender hos et papegøjeinternat. Og desværre er der ikke papegøjeinternater nok til alle de uønskede kakaduer, der allerede findes. Så hvis du virkelig ønsker et dyr, som er dybt afhængigt af dig, så vil en hund være et væsentligt bedre valg!

Hvis man har en kakadue, har man samtidig en konstant og livslang opgave med at finde på spændende og udfordrende opgaver, som kan holde kakaduens hjerne beskæftiget, for ellers vil kakaduen kede sig. Og en kakadue har særdeles nemt ved at komme til at kede sig, og når det sker, vil den vise forskellige typer af problemadfærd. Nogle af de mest kendte er højlydt og konstant skrigeri og/eller fjerplukning.

Ligesom araerne kan kakaduerne også være enormt støjende. Det er vigtigt at vide, at morgen- og aftensang hos kakaduer er naturlig adfærd, så selvom det ikke lyder godt og nemt kan give ondt i ørerne, skal ejerne leve med det og ikke forsøge at ændre det.

I øvrigt er kakaduerne også berygtede for ”hustrudrab”, når de yngler. Det betyder, at hannen slår hunnen ihjel, og det kan ske selv efter flere år, hvor de har ynglet med succes. Den adfærd fra hannernes side kan overføres til livet med en tam kakadue. Når den er i ynglestemning, kan den uden videre finde på at angribe sin ejer med både næb og klør.

De mindre kakaduer som f.eks. Goffins og Rosa kakaduer

De mindre kakaduer er ikke helt så problematiske som de store kakaduer, men de er også utroligt intelligente og kræver en masse stimulering for at undgå problemadfærd, og de er også i stand til at være særdeles støjende og destruktive. Så alt, hvad vi har beskrevet under de store kakaduer, gælder også for de mindre arter – måske blot i lidt mindre målestok.

Amazoner

Amazonerne stammer fra Sydamerika. De kan forventes at blive minimum 40-50 år. Der er store forskelle i størrelse indenfor amazonegruppen – de mindste vejer ca. 220 gram, og de største ca. 600 gram.

Der findes cirka 36 forskellige amazonearter, og en del af disse ses i fangenskab. Ofte hører man om den blåpandede amazone, men også mange andre er populære tamfugle (f.eks. Cuba amazonen, Brilleamazonen, Dobbelt gulhovedet etc.)

Mange af amazonerne er dygtige til at imitere tale og sang, men da de i høj grad er madglade, vil de fleste være rigtigt gode at træne tricks med. Deres glæde ved mad er dejligt, når man gerne vil træne med dem, men medaljen har også en bagside – amazonerne har en tendens til at blive overvægtige, hvilket – udover dårlig trivsel – kan medføre forskellige følgesygdomme.

Højlydt morgen- og aftensang er også et kendetegn hos amazonerne, så man skal være indstillet på larm, når man har amazoner. Ligesom hos kakaduerne er også amazonehannerne kendt for at være aggressive, når de er i ynglestemning, hvorimod amazonehunnerne oftest er blidere.

Gråpapegøjer

Gråpapegøjer stammer fra Afrika. De kan forventes at blive minimum 50 år, og de vejer fra 400 til 550 gram.

Der findes to forskellige gråpapegøjer – den rødhalede og den noget mindre brunhalede. I Danmark ses mest den rødhalede gråpapegøje som tamfugl.

Det er vigtigt, at gråpapegøjen får styrket sin selvtillid, da den ellers har tendens til at udvikle problemadfærd, som f.eks. fobisk adfærd og fjerplukning.

Man hører tit ejere af gråpapegøjer sige, at deres fugle er bange for alt nyt og skal have tid til at vænne sig til f.eks. nyt legetøj. Dette gælder dog ikke alle, og man kan selv være med til at mindske problemet til en vis grad ved netop at styrke deres selvtillid.

De binder sig tæt til deres ejer, og de er kendt for, at kun én person kan komme til dem. I de fleste tilfælde accepterer de heldigvis alle personer i husstanden, men vil alligevel kun kunne håndteres af deres foretrukne person. En gråpapegøje er helt utrolig god til at aflæse sin ejers kropssprog og humør, og når ejeren har en dårlig dag, har gråpapegøjen det desværre også. Så jo gladere og mere stabile ejerne er, jo gladere er gråpapegøjerne.

Gråpapegøjer – både den rødhalede og den brunhalede – er utroligt dygtige til at lære at tale, men der vil også her være individuelle forskelle, og nogle individer taler kun lidt eller slet ikke. Man skal derfor aldrig købe en papegøje udelukkende for dens evne til at imitere lyde.

Conurer som f.eks. Solparakitter

Conurerne stammer fra Sydamerika, og de kan forventes at blive op til 30 år. De vejer 100-200 gram.

Solparakitter er utroligt smukke fugle, og deres dimensioner svarer til en ara, så de ligner araer i mini format. Men selvom de er små, kan de skrige helt utroligt. De kaldes ”Fuglenes vagthunde”, og de vil skrige højt, når det f.eks. ringer på døren, eller der sker andet, som solparakitten vil advare om. En frustreret solparakit vil skrige konstant, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis man bor i lejlighed.

Solparakitten kan som lille håndteres af alle, men når den bliver kønsmoden i ca. 1 års alderen, vælger den en yndlingsperson, som den knytter sig helt ekstremt til. Dette bånd bevirker, at solparakitten vil beskytte sin person fra alle andre – også andre i husstanden, som den kender godt – og det medfører flyveangreb på alle, der kommer for tæt på solparakittens yndlingsperson. Det er værd at bemærke, at en solparakit mener det, når den angriber, og selvom den ikke er ret stor, så bider den særdeles hårdt! Adfærden ses tydeligst, hvis man holder solparakitten som enkelt fugl.

Danske Tamfugle anbefaler til hver en tid, at man altid har mindst to fugle, da fugle er flokdyr. Det er vigtigt for alle fugle, men for solparakitten er det ekstra vigtigt.

Der findes andre conurer end solparakitten. F.eks. kan nævnes den grønkindede conure, som har et helt andet afdæmpet gemyt. Den er ikke så farvestrålende som solparakitten, men til gengæld er den noget mere rolig, og den er heller ikke så støjende som solparakitten.

Conurerne er helt fantastiske flyvere – ja, man kan sige, at de mestrer ”kunstflyvning”, og de er utroligt hurtige. Det er derfor utroligt vigtigt, at de får lov at udfolde deres flyveevner.

De små som f.eks. undulater og nymfeparakitter

Undulater og nymfeparakitter stammer fra Australien. Undulaten vejer 40-60 gram, og nymfeparakitten 80-100 gram.

Undulater og nymfeparakitter er de mest populære tamfugle af alle papegøjearter. Dette skyldes nok, at de er væsentligt billigere end de store papegøjer, og samtidig kræver de ikke så store bure eller så meget plads. Oven i alt dette giver de deres ejere den samme glæde og fornemmelse af en papegøje i huset som de store, men uden mange af de problemer, der ses ved de store papegøjer.

Selvom de ikke er ret store, kan de alligevel opnå en forholdsvist høj levealder. Undulater kan blive 10-15 år, og nymfeparakitter bliver mere end 20 år. Ligesom de store papegøjer udvikler også de små en forkærlighed for en bestemt person i huset, men i modsætning til mange af de store, bliver de ikke aggressive overfor andre, men kan sagtens have gode forhold til alle mennesker i huset.

Men selvom de er små, kan de også sagtens være støjende. Men ikke nær så støjende som de store papegøjer.

 

Nu har vi gennemgået nogle af de mest almindelige tamfugle i Danmark, og vi håber, at dette har givet stof til eftertanke, når du skal vælge hvilken art, der skal være dit nye familiemedlem.

Fælles for alle fuglene er, at de er udstyret med evnen til at kunne flyve! Fugle er i naturen byttedyr, og de bruger deres flyveegenskaber som flugtmulighed. Men de flyver også bare ”for sjov”, og deres psykiske trivsel afhænger af dette. Man skal derfor gøre sig klart, at fuglene skal ud af buret i flere timer HVER dag! Overvej derfor nøje, om du har lysten og tiden til at være hjemme hver eneste dag året rundt, så dine fugle kan komme ud og boltre sig.

Fælles for dem alle er også, at de sviner helt utroligt. Om de er små eller store er ligegyldigt – de sviner! Så du skal kunne leve med klatter, frugtsaft, frøskaller, fjer og dun osv. overalt i dit hjem.

Og når dine ting bliver bidt i stykker, skal du tage det med et smil og tænke: ”Det er min egen skyld, fordi jeg ikke har tilbudt noget mere spændende, min fugl kan bide i”. En fugl bruger sit næb 90 % af tiden, når den er vågen, så hvis den ikke har noget ”papegøjevenligt” at gnave i, finder den selv på noget andet at sætte næbet i.

Hvis du beslutter dig til, at du gerne vil have en papegøje, er arbejdet først lige begyndt. Du skal nu til at sætte dig ind i din papegøjes behov, bur, fodring, træning, godbidder etc. etc. Lidt af den information kan du finde her på siden. Resten vil vi kunne hjælpe dig med, hvis du melder dig ind i foreningen Danske Tamfugle. Her står vi klar til at hjælpe dig med at skabe det bedst mulige liv for dit nye familiemedlem.

 

Skrevet af Jytte Thingvad

© Denne artikel er omfattet af lov om ophavsret. Den danske oversættelse kan kun kopieres eller videregives efter udtrykkelig tilladelse af DaTa.

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723 | Bredgade 32, DK-8560 Kolind  | besked@dansketamfugle.dk