Danske Tamfugle fugleregister.

 

Det er gratis at få sin fugl registreret.

Hvad registrerer vi, og hvad oplyser vi.
Vi registrerer dit navn, adresse, E-mail adresse, telefon nr., ring nr., chip nr. og status (ingen fugle race).
Under status bliver det muligt at registrere sin fugl som efterlyst.

Lige som det er muligt at søge efter ring eller chip nr. på en funden fugl, så giver det også en køber mulighed for, at kontrollerer en fugls status inden køb.
Politi, dyreværn og andre organisationer kan her søge efter ring eller chip nr., på fugle de får indbragt.

Du kan godt registrere din fugl uden at udfylde alle kontakt oplysninger, men jo flere oplysninger du giver, jo større chance er der for at vi kan kontakte dig på et senere tidspunkt.
Disse oplysninger gemmes i et krypteret dokument.

Her på siden er det et link til en PDF fil, med alle registrere ring nr., chip nr. samt status i (uden kontakt oplysninger), hvor i ring og chip nr. på fundne fugle kan eftersøges.

Finder man ring eller chip nummer på en funden fugl i registreret, så formidler vi kontakten til ejeren.
Vi opgiver / videregiver ikke kontaktoplysninger på ejeren! Vi kontakter selv ejeren og viderebringer oplysningerne om den fundne fugl.

Ved tilmelding af fugl, accepter man at modtage nyhedsbrev fra Danske Tamfugle.
Kontaktoplysninger vil ikke blive givet videre til 3 part.
Hent Fugleregisteret her
Sådan læses ringene
LDF 14 V 0999 / DK 14 V11 0999
LDF / DK = forhandler af ringen
14          = årstal
V / V11   = ringstørrelsen
0999      = Løbenummer
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk