Bestyrelsen

 
Her er vi så - DaTa's bestyrelse. Hvis du vil vide lidt mere om, hvem vi egentlig er, så kan du klikke på billederne:
 
                                              
Formand Næstformand
Morten Hvedsteen, Brønshøj Marianne Thanning, Brønshøj
    
   
            
Kasserer Bestyrelsesmedlem
Brian Lænø, Kolind Robin Jørgensen, Herlufmagle
   
   
              
     
 Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant 
Gitte Jensen, Søndersøj  
   
Konsulenter
 

 
Revisor
 Revisorsuppleant
June Dahl Elkjær, Lille Skensved  
mail: jjelkjaer(AT)hotmail.com  
 

 


 
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723 | Bredgade 32, DK-8560 Kolind  | besked@dansketamfugle.dk