Omplacering

Danske Tamfugles råd, hvis du skal omplacere din papegøje

Der må aldrig være tvivl om, at vi i Danske Tamfugle arbejder for og har fokus på, at papegøjerne kan
blive i deres private hjem. Dette understøttes af vores mission ”Care & Share”, som du kan læse på
vores hjemmeside under menuen ’Om os’.

Men vi er naturligvis også realistiske, og med den potentielt lange levealder en papegøje kan opnå, ved
vi, at mange papegøjer har mulighed for at overleve deres ejere. Man kan også havne i andre
situationer, hvor man bliver nødt til at omplacere sin papegøje. Og hvad skal man så gøre? Det vil vi give
vores inspiration til her:

Gør op med dig selv, hvad der er bedst for DIN fugl
Har din fugl levet hele sit liv som menneskepræget tamfugl og trives med det, bør du overveje nøje, om
det ikke også er sådan, det skal fortsætte for den. Selvom fuglen måske har adfærdsproblemer eller
virker ude af kontrol hos dig, behøver disse problemer absolut ikke fortsætte i et nyt hjem med erfarne
mennesker, som ved, hvad de har med at gøre.

Tid er en vigtig faktor, når du skal finde det rigtige hjem til din fugl. Det kan måske være svært at være
tålmodig, når den svære beslutning om omplacering er truffet, men prøv at glemme dit eget behov og
tænk på fuglens i stedet – din beslutning betyder alt for din fugls fremtidige trivsel. Brug derfor tid på at
finde det helt rigtige private hjem med mennesker, som har erfaring med papegøjer – de findes derude!
Det værste du kan gøre er at sælge din fugl via f.eks. DBA, da du på den måde ikke kan sikre fuglen på
nogen måde.

Vælger du, at din fugl skal på et internat, bør du også her bruge tid til at afdække de muligheder, der er.
Når du har fundet et muligt internat til din fugl, bør du besøge det og tale med ejerne. Stil dem disse
spørgsmål:

1. Hvor lang tid har ejerne haft med papegøjer at gøre?
Vil give dig en idé om, om ejerne har erfaring og viden om
papegøjerne.

2. Tages der hensyn til de enkelte arter?
Hvordan introduceres fuglene til hinanden? (Bliver de lukket
sammen i store flokke? Bliver de lukket sammen med
artsfæller? Bliver store og små fugle lukket sammen?) Dette
vil give dig et fingerpeg om ejerenes vidensniveau om de
enkelte arter.

3. Hvor mange fugle er der på stedet? Og hvor mange tages der ind pr. måned?
Dette vil give dig en idé om stedets størrelse.

4. Hvor mange frivillige er der på stedet?
Hvis det er et stort internat med mange fugle, vil antallet af
frivillige give dig en idé om, hvor meget opmærksom din
papegøje kan få.

5. Hvad fodres fuglene med?
En god kostplan er vigtig for trivslen.

6. Har stedet tilknyttet en fuglekyndig dyrlæge? Hvem?
Giv aldrig din fugl til et internat, som ikke bruger
fuglekyndige dyrlæger. Hvis du ikke må få at vide, hvem
dyrlægen er, er der grund til at blive mistænksom. 

7. Bliver fuglene holdt i karantæne, når de flytter ind?
Der bør altid være et karantæneområde til nye fugle, så
resten af flokken ikke smittes.

8. Hvor er karantæneområdet?
Det bør være et rum eller bygning adskilt fra resten af
internatet.

9. Tilbydes papegøjerne beskæftigelse?
Papegøjer er intelligente væsner, og har behov for
beskæftigelse.

10. Hvor store er burene? Og hvor mange fugle er der i hvert bur?
Både for små bure og for mange fugle i hver er skidt.

11. Har fuglene udendørs voliere?
Det vil være optimalt – også af hensyn til både lys og
bademuligheder.

12. Har stedet en økonomisk plan for fremtiden?
Hvis ikke internatet er økonomisk solide, er der ingen garanti
for, at de kan tage sig af din fugl i fremtiden.

13. Hvem overtager, når de nuværende ejere ikke kan længere?
Som tidligere nævnt kan papegøjer blive meget gamle,
hvilket betyder, at de kan leve længere end de mennesker,
der passer dem. Det allerbedste for fuglene vil være, at
internatet drives videre af andre mennesker, når de
nuværende går på pension eller af andre grunde ikke kan
være der mere.

Derudover synes vi, at du bør tage en snak med internatet, om deres erfaring med problemfugle.
Hvordan tackler de eventuelle problemer omkring f.eks. aggressivitet fuglene imellem? Spørg også ind til,
om de nogen sinde kunne finde på at vingeklippe fuglene! Find ud af, om de opgiver fugle – og i så fald,
hvad de gør ved fuglene. Videreformidler de fuglene – og i så fald til hvem. Du vil på denne måde kunne
finde ud af, hvilke værdier internatet har samt deres holdning til dyrevelfærd.

Hvis du efter besøg og denne snak med internatet sidder tilbage med en dårlig mavefornemmelse, eller
en fornemmelse af, at der gås på kompromis med fuglenes trivsel og velfærd, er det IKKE der, din fugl
skal hen! Husk, at din fugls liv og fremtid er DIT ansvar.

Men når du har fundet det rigtige fremtidige sted til din papegøje, bør du - uanset om du omplacerer din
fugl til privatpersoner eller internater - lave klare aftaler for overdragelsen af din fugl. I sådan en aftale
bør indgå:

1. Skal der betales gebyr for at aflevere fuglen?
Hvor stort er et eventuelt gebyr? Eller varig sponsering af
fuglen?

2. Må du besøge fuglen i dens nye hjem?
Det kan være rart efter en periode at kunne se fuglen igen
og samtidig sikre sig, at stedet overholder det, de lovede,
da de modtog fuglen.

3. Er der en prøveperiode?
Få aftalt, om du (eller det nye hjem) kan fortryde i en
periode. Hvis ja – hvor længe.

4. Har du forpligtelser, efter fuglen er overdraget?
Hvad skal der ske, hvis fuglen f.eks. bliver syg, efter den er
afleveret? Hvem skal f.eks. betale dyrlægeregningen? Hvis
du skal betale, så sørg for at få aftalt, hvor længe efter
overdragelsen sygdom kan opdages, som du skal betale
for.

5. Hvad skal der ske, hvis din fugls nye hjem ikke længere kan have fuglen?
Sørg for at få aftalt, om du skal have fuglen hjem igen eller
skal tages med på råd. Men husk at du muligvis først bliver
kontaktet om mange år, så tænk over, om det er noget, du
vil.
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk