Mission:

”Care and Share”

Danmark er et land, hvor rigtig mange mennesker holder kæledyr. En stor andel af disse kæledyr er eksotiske fugle af forskellig herkomst.

Kæledyr som hunde og katte har været holdt i Danmark i så mange år, at der er opbygget en stor viden om disse dyrs specielle pasning og adfærd, og der er mange foreninger, klubber og konsulenter for netop disse dyr, så ejerne af dyrene har mange muligheder for at få hjælp til både at forstå deres dyrs adfærd, pasning, fodring og træning etc.

Det gør sig ikke gældende, i samme udstrækning, for så vidt angår de eksotiske kæledyr

Care
Det har tidligere været vanskeligt for ejere af eksotiske fugle af tilegne sig samme viden, omkring Deres eksotiske fugle, og fuglenes komplekse behov, når de holdes som tamfugl.
 
Vores forening skal være et naturligt samlingssted for tamfugleejere i hele Danmark, som gerne vil have en større viden om deres kæledyrs adfærd og pasning.
 
Share
'Danske Tamfugle' består af mange forskellige mennesker, som holder eksotiske fugle som tamfuge. Alle fugleholdere er i stand til at videregive deres viden og erfaring omkring de eksotiske tamfugle. Dette er en af foreningens styrker i bestræbelserne på at udbrede en højere grad af viden til alle Danmarks tamfugleejere.

Udover denne hjemmeside og Facebook-gruppen ’Tam-Fugle Forum’, vil 'Danske Tamfugle' udbrede viden om tamfugle på kæledyrsmesser samt afholde arrangementer rundt om i landet.

Tillige hermed er det vores ønske at skabe et samarbejde, med alle relevante interessenter.

Foreningen arbejder aktivt for at udbrede anvendelsen af fugleregisteret, med henblik på at bortkomne fugle kan blive genforenet med Deres ejere, ved bortkomst.

Vision:

Foreningen Danske Tamfugle vil være den tamfugleforening, som er anerkendt i hele landet, så flest mulige tamme stuefugle og Deres ejere, får størst mulig glæde af den viden og erfaring, som foreningen og foreningens medlemmer, kan tilbyde.


Foreningen Danske Tamfugle vil være anerkendt blandt dyrehandlere, dyrlæger, lovgivere, og alle relevante organisationer, og bistå med råd og vejledning i forbindelse med hold af tamfugle i enhver kontekst.

 

Foreningens vision bygger på 4 hovedformål:

Udbredelse af fugleregisteret.

Udvidelse af samarbejde med relevante interessenter.

Vi skal forsat udvikle foreningen som en landsdækkende forening

Vi skal både deltage i eksterne, og afholde egne arrangementer.
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk