Etiske retningslinier for opdræt af større papegøjer

I samarbejde med flere opdrættere har vi udarbejdet følgende etiske regelsæt for opdræt af tamme papegøjeunger:
 
Bure og voliere:
- Er pæne, rene og giver indtryk af, at der rengøres flere gange om ugen.
- Har en størrelse der passer til fuglene.
- Foderskåle er pæne og rene.
- Fuglene har adgang til rent vand og mad.
- Siddepinde giver indtryk af, at de bliver udskiftet med jævne mellemrum.
- Siddepinde er overvejende naturlige grene.
- Fuglene opdrættes ikke i f.eks. støvede staldbygninger eller uden adgang til udendørs voliere.
- Der er frostfrie inderum.
 
Fuglene:
- Alle fugle er lovlige, hvilket vil sige, at CITES fugle er forsynet med de lovpligtige dokumenter.
- Fuglene giver overordnet et indtryk af at have det godt.
- Syge fugle får dyrlægebehandling.
- Fuglene lever parvis eller i flok, medmindre sygdom eller adfærd taler for noget andet.
 
Opdræt:
- Forældrefugle er sunde og livskraftige med korrekte farver.
- Der produceres ikke fugle, hvor form gør, at de ikke kan leve et naturligt liv.
- Der produceres ikke fugle, der er overtypede, og derved ikke kan klare sig fysisk.
- Der laves ikke direkte indavl.
- Opdrætter giver overordnet indtryk af god etik i sine opdræt.
- Maskinudrugning forekommer kun i særlige nødvendige tilfælde.
 
Salg:
- Man sælger ikke fugle til folk, der ikke giver indtryk af at kunne klare opgaven.
- Man sælger ikke fugle til folk, der ikke har sat sig ind i pågældende fugles behov.
- Alle fugle er selvstændige og kan klare sig selv.
- Alle fugle er socialiserede, når de sælges som tamfugle.
- Der sælges ikke fugle med fysiske og/eller psykiske defekter, der indvirker på fuglens trivsel.
- Opdrætter giver den fornødne vejledning for pågældende fugl.
- Opdrætter er til disposition for råd og vejledning også efter køber har fået fuglen hjem.
- Der medfølger lovpligtige papirer på CITES fugle.
 
Opdrættere, som opdrætter deres papegøjeunger efter ovenstående etiske standard, kan komme på en liste over gode opdrættere i Danmark. Denne liste kan ses af foreningens medlemmer i det lukkede medlemsområde.
 
Er du opdrætter og opdrætter du dine fugle med fokus på etikken i opdrættet, beder vi dig kontakte os på besked@dansketamfugle.dk, så du kan komme på vores liste over anbefalelsesværdige opdrættere. (Listen vil være at finde på den del af hjemmesiden, som kræver medlemskab af 'Danske Tamfugle').
 
Er du en tilfreds køber af en papegøjeunge, som efter dine vurderinger er opdrættet ud fra ovenstående etiske retningslinier, beder vi dig kontakte enten din opdrætter, som derefter kan kontakte os for at komme på listen, eller du kan sende os mail - så kontakter vi gerne opdrætteren, som du anbefaler.
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk