Når du køber eller på anden måde overtager en fugl, bør du lave en overdragelses aftale.
Aftalen skal gemmes af både køber og sælger / giver og modtager af fuglen i mindst 2 år.

Dette er et krav fra Fødevarestyrelsen, så man ved udbrud af smitsomme sygdomme, kan spore smitten igennem forskellige led.

Her kan du hente en overdragelses aftale, som er stillet til rådighed af Danske Tamfugle.
 
                
 
 
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk